A Ciminna

di Angolo Poesie

 

Sutta i minni ru Pizzu,
trazzeri ri sterru e ‘ncracatizzu
mi portanu drittu a una matri e a una minna
mi portanu o me paisi: a Ciminna.

.

Ti vogghiu beniri ca peddi e cu tutti l’ossa,
Ciminna chi strati tutti fossa fossa,
Ciminna unnè chi nenti si movi,
unnè chi i cosi vecchi si cunfunninu cu chiddi novi.

.

Com’è ca si sugnu cca mi stanchi
e si mi nni vaiu mi manchi?
Un paisi unnè chi un c’è nenti,
si cuntanu e si sparranu i fatti ri la genti:

.

a Matrici cari un ovu
e a Pircalora mori un omu,
ri travagghiari travagghianu picca
e cu arresta cca picca manca e si ‘mpicca.

.

Si lamentanu sempri tutti
e coccherunu avi puru i palli rutti
ri missi e pricissioni
e dici ca un servinu sti botta e sti soni

.

si manca u megghiu cchiù
e è megghi starisi a casa davanti a televisioni.
Aieri mi nni ivu io e oggi ti nni va tu,
a picca a picca si nni vannu tutti,

.

tantu un servi cchiù mancu u futti futti
ca Diu perdona a tutti,
e u paisi sta arristannu nuru
picchì si manciaru puru i chiova ri ‘nto muru.

.

Paisi ri parrini, ri acqua chi manca
e di munnizza c’assupecchia,
un mi runi nenti eppuru mi piaci assai, puru ca si vecchia,
ma unn’u capisciu chi mi piaci ri tia,
è comu una maaria:
un mi piaci nenti e mi piaci tutta,
ru Canali a Batìa,
puru ca mi rimmutta
stu stari ccà ca è comu rumpiri i pignati vacanti r’una ‘ntinna
io ti portu sempri e o stessu rintra u cori, Ciminna.

.

di Domenico Passantino

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *