Angolo Poesie: “U Triunfu” di Davide D’Alessandro

U Triunfu è ‘na festa assai bella

non picchì si fa la carbonella,

mancu picchi si mancia e vivi

e mancu pi li vampi cu li rami di l’alivi,

ma picchi tutti uniti in cumpagnia

aduriamu a’Mmaculata e Vergini Maria.

Duranti lu jornu e la sirata,

ni manciamu tutti la ‘nfriulata

stu pani chinu ca carni ri porcu capuliata

pelatu, cipuddetta, caciu e ben spizziata,

com’è? Pari facili ma è difficili a spiegari,

pi sapillu l’ha veniri a assaggiari,

picchì avi lu sapuri ri sta tradizioni,

lu sapuri ri sta allegra prucissioni,

ca furria tutta la notti puru ca chiovi,

ca puru cu lu friddu ri nivi si movi.

E mentri ni priparamu a lu Triunfu ri st’annu,

arrispunnitimi a chistu chi v’addumannu:

“E di cu è a Marunnuzza?” “Nostra”

“E cu na po’ livari?” “Nuddu”

“E viva a Marunnuzza ru Triunfu” “Viva”.

di Davide D’Alessandro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.