“La prima notti ” di qualchi annu fa….!

di Angolo Poesie

matrimonioLa finestra è aperta
e arriva la brizza
e lu sciauru di lu mari!
La chiaria di la luna
basta e avanza
p’alluminari tutta la stanza.
Supra un tavulinu
ci sunnu savviardi,
frutta frisca
e na buttigghia di sinceru vinu.
Lu lettu, di manu saputi,
fu priparatu,
cu linzola di linu,
c’adduranu di sapuni e gilsuminu!
Li corpi nuri
già jettanu paventu…
è arrivatu lu mumentu!
Li manu si cercanu, si trovanu,
comu pi fari la prima prisintazioni,
e ora… cumincia
la vera esplurazioni….
Du cori battinu ‘mpazzuti,
ma pari ca fussi unu sulu.
Li carni s’incontranu,
li vrazza e li ammi
sunnu tuttu un gruvigghiu,
si fremi, si anzima
e ognunu penza:
– firmarimi cchiù nun vogghiu ! –
Du occhi lucinu,
qualchi lacrima scinni,
sarà pi duluri,
ma cchiù forti è lu piaciri!
Mumenti d’estasi e di veru amuri
ca mai vulissinu finiri !
Poi…., appagati e filici,
s’addummiscinu abbrazzati,
dannusi l’ultimi deci vasati!!
Dumani, quannu u suli spunta
e ccià ‘rruvigghia li pinzeri,
si dirannu:
– Ora, semu maritu e muggheri! –

di Domenica Pavone

 

Auguri Mimma ed Enzo per il vostro 36° anniversario di matrimonio da Davide, Filippo e Francesco.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *