Poesia al SS.Crocifisso “Patri r’amuri, Patri ri grazii”

di Angolo Poesie*

E poi avemu du Signuruzzu,
nuatri ciminniti u purtamu tutti
‘nto curuzzu.

Ravanti e so peri n’inchinamu e
forti l’acclamamu.

Iddu quannu po essiri n’accuntenta e
i nostri preghieri attenta. 

Chidda nostra è una granni firi,
Ca cu veni ri fora,
nun sempri arrinesci a capiri. 

Signuruzzu tu si chinu r’amuri,
una vita luntana ri tia è senza valuri. 

A ogni ciminnitu, chiddi chi stamu ca e
chiddi sparsi pu munnu,
metti i to manu ‘ntunnu. 

Signuruzzu ti vulissi riri tanti cosi,
a verità però è una sula. 

Tu ca ri Misericordia si patri
proteggi a tutti nuatri.

 

*  di Pina Maria Scibetta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.