‘U me quarteri!

di Angolo Poesie

8 di Francesco Tusa

‘A strata unni nasciu m’è tantu cara

ca ancora oggi ‘a tegnu rintra a lu me cori

e i ricordi di quannu eri picciridda

li cancelli sulu quannu mori:

c’è Santa Annuzza ‘nfaccia a la me strata

e un po’ passari si un ci runi na vasata.

C’era a mè putiedda assai fuddata

di ogni cosa chi sirviva pi’ la casa

e ogni cosa si vinniva sfusa,

c’eranu puru i veli pa’ ruminica iri in chiesa.

C’era u zu’ Vanni ca canusciva u tempu

e a za’ Pippina chi ni faciva u scantu;

‘a za’ Ciccina cu a radiu sempri addumata

e cu vastuni si faciva l’abballata.

C’era una sarta chi ni cusiva i vistineddi

‘nta na scaghia di jusiddu

sempri chinu di picciutteddi.

C’era una famiglia a mia tantu cara

ca quannu pi l’America partiu

Diu sulu sa quantu chiancìu.

C’era un Parrinu ca i masculiddi minacciava

ca si un parravanu puliti a lingua ci’abbruciava.

C’era una signorina chi chiffari unn’avia

e ogni matina u gazzettinu pubblicava.

C’era Antonio chi criscìu ‘nta dda strata

ca era tuttu chiddu chi di bonu su po’ diri,

un picciottu accussi riccu e accussi raru,

nenti e nuddu tu po’ restituiri.

Natra persona importanti vogghiu ancora ricordari……..

C’era me patri, chi mi inchiva u’ cori.

ANGOLO POESIE DI AGORA’ CIMINNA

Ciminna, lì 25/02/2007

di Lucia Nigliaccio

RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.