Unn’eri tu

Nino La Vigna

Unn’eri tu

quannu a to porta tuppuliava

pi darimi coccosa di manciari

mentri u taanu in manu iò annacava.

 

Unn’eri tu

quannu ntò pruvulazzu di la strata

tra li dulura m’inturciuniava

rirannu a tutti quanti

“ahi, ahi, ahi mi sentu mali”

e quannu ntà la chesa

o bancu m’assittava

e la genti araciu araciu

di mia s’alluntanava.

 

Unn’eri tu

quannu cu l’occhi ti circava

pi parrari anticchia

di li guai ca la vita m’addussau

unn’eri tu

 

Sulu quattr’armuzzi nt’unnu mi furriavanu

i robbi puliti mi mittianu

e la casa di biancu mi tincianu.

 

Ora ca sta terra

pi sempri iò lassavi

tutti pena pi mia si pigghiaru

ma a nenti servi ora

chianciri e parrari

poviru eru e sulu stavu

ma a vuatri di mia un v’impurtava.

 

Picchissu una cosa

mai v’aviti a scurdari

anchi si la vita vi riri

e vi fa sèntiri granni

lassatimillu riri,

pi mia siti sulu VARVAIANNI.

 

Giuseppina Magione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.