Poesia: U Triunfu ra Marunnuzza nostra

di Angolo Poesie*

.

Arrivau puru st’annu a nostra nuttata,
è u Triunfu ri Maria ‘Mmaculata.
Tutti a pinsari a da Marunnuzza, bedda comu una stidda,
mentri ‘mpastamu u pani ‘nta maidda.

.

Ri stu dumilaevvinti tutti i festi passaru,
e i Santi, tutti rintra arristaru.
Un ci rinunciamu a sta festa i ciminniti,
ni passau rintra, senza fari ‘nviti.

.

L’occhi ri tutti, a San Franciscu su puntati
st’annu ca’ n’accutintamu sulu ri ‘nfriulati.
Ni mancanu a tutti i manciati e l’arrustuti:
‘n famigghia, cu l’amici e chi novi canusciuti.

.

Chissa è una sira r’allegria,
‘na sira ri musica e ri puesia.
Su quariati i cori ri la genti,
e unn’è u vinu, ‘un c’entra nenti.

.

È u ricordu ri quannu si stava in cumpagnia,
e ‘nsemula a Maria triunfava l’allegria.
Na manciamu sempri uniti na ‘nfriulata,
su facebook a misimu, senza tavulata.

.

L’avutri anni a fari vampi, ra Matrici a S. Giuvanni
eravamu #chiddirutriunfu, nichi e granni.
Faciamu vulari tra li grida li balluna,
mentri i picciotti ballavanu e s’addumavanu i busuna.

.

A purtavamu tutti in prucissioni, tra strati e vaneddi,
Ca banna chi sunava ri continu taranteddi.
Ballabili ‘ntunati pi Maria;
ca’ passannu binirici ogni via.

.

L’aspittava a la finestra ‘na cristianedda
in ricordu di quannu era picciuttedda.
Perfinu me nonnu Cicciu novantinu,
un ci rinunciava all’affacciata, cu friddu ru primu matinu.

.

A Marunnuzza, c’ha ficimu a cantata,
rintra a chiesa Matrici a la scurata.
“O bella mia speranza” e a “Litania”
st’annu ‘un ni firmau mancu a pandimia.

.

È troppu granni a firi e a divuzioni,
ri nuavutri picciotti, ca’ u facemu pi prummusioni.
E quannu u virus passa, e avemu a fistiggiari…
sarà un Triunfu turnari a grirari:

.

E di cu è a Marunnuzza? Nostra.
Cu na po’ livari? Nuddu.
Evviva a Marunnuzza ru Triunfu nostru
Evviva u Triunfu ra Marunnunnza nostra.

.

*di Francesco Tusa

.

Composta la notte tra il 12 e il 13 Dicembre 2020.

A mio nonno Ciccio che mi ha trasmesso l’amore per questa bellissima tradizione.
Foto di Enza Citrano Triunfu 2019

In copertina foto di Giovanni Pollaci, Triunfu 2017 – Domenica 10 Dicmbre ore 05:19 il tempo era buono e covind uncinn’era.

Contributo della pagina instragam Illustrattolica in occasione del Triunfu 2020

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.