Angolo Poesie: “Patri di li Grazi” di Davide D’Alessandro

Un si sulu un pezzu ri lignu scolpitu,

tu si dintra lu cori d’ogni ciminnitu.

Crucifissu, Patri di li Grazi

tu ca ni strinci sutta li to vrazzi,

cu la cannila ti facemu lu viaggiu

e ti priamu pi lu pani e lu cumpanaggiu,

o t’addumannamu ‘na grazia pi cu avi “u mali”,

o pi mettici a ‘na pocu ‘nta mirudda anticchia ri sali.

Immagini miraculusa ca ni runi spiranza,

immagini ca ognunu avi ‘nta so stanza,

puru cu tant’anni fa partì emigratu

ri tia nun po’ stari separatu

e quannu lu po fari ‘na stu fossu ci torna

sia sulu pa scinnuta o pi tutti l’ottu jorna.

Da Piccalora a Matrici da Matrici a San Ciuvanni

tutti lu griranu quantu lu to amuri è granni.

Lu riranu cu tuttu u cori sutta la to Cruci,

lu riranu cu tutta l’arma a gran vuci:

“Patri di li grazi siti e grazi n’aviti a fari

a nuatri peccatura  n’aviti a perdunari,

cu voli grazi chiù forti l’ava chiamari

stu Patri amurusu dicennu: VIVA”

di Davide D’Alessandro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.