Alla nostra Mamma Celeste

di Angolo Poesie*

.

Alla nostra Mamma Celeste

.

Affacciannumi a sta campestra finestra,

tra lu cozzu di Santa Nania

e lu scrusciu r’acqua di Santa Nìrìa,

pensu a Tia.

.

E taliannu la pinnina di San Vastianu,

cu lu rusariu tra li manu,

da bedda novena aspittamu.

.

N’ta n’autra Chiesa n’aspetta st’annu

da Vergini e Matri, oh Matri Celesti

alluntana sta pesti.

.

Mettini sutta lo to mantu

n’ca ni passa a tutti stu granni scantu

e cu l’occhi chini ri chiantu

ti n’vochiamu cu lu gran cantu

e ti supplichiamu “parraci tu cu lu to figghiu

ca ni leva di stu ‘mperigliu”

.

E cu tanta firi e divuzioni

‘mploriamu a to binirizioni.

.

*di Maria Patanella

Ciminna 08 Dicembre 2020

preghiera alla B.V.M. Immacolata in occasione della pandemia globale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.