40° dell’eccidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa

*di Angolo Poesie

40 anni un passaru comu si un fussi nenti

picchi ancora su ricordanu la genti

stu generali vinutu di luntanu

pi luttari cu sta mafia daricci una manu.Vinni nta sta terra disgraziata

unni a genti campa sfruttata

picchi di sta mafia ogni cosa è cumannata

si travagghia pi nenti tutta a jurnata.Terra di suli, di mari, ricca di storia e omini ‘mportanti

cca cu voli arrinesciri u’ nn’avi facili futurui

cci voli sempri una “manu” chi “l’aiuta”

e si po u’nn’ha sapi pagari idda l’astuta.Aviamu spiratu ‘nta stu granni omu

chi si fici canusciri cu li fatti e cu lo so nnomu

siccomu ci avia vistu giustu e luntanu

ci fu cu ci la fici pagari a manu a manu.Ma lu so ricordu resta vivu e mai mori

picchì sta “terra” è fatta purudi brava genti

chi si voli riscattari di sta cunnanna

e un voli chiu cu la sfrutta e la cumanna.

*di Saverio La Paglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.