40° dell’eccidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa

*di Angolo Poesie 40 anni un passaru comu si un fussi nenti picchi ancora su ricordanu la genti stu generali vinutu di luntanu pi luttari cu sta mafia daricci una manu. Vinni nta sta terra disgraziata unni a genti campa sfruttata picchi di sta mafia ogni cosa è cumannata si travagghia pi nenti tutta a jurnata. Terra di suli, di mari, ricca di storia e omini ‘mportanti cca cu voli arrinesciri u’ nn’avi facili futurui cci voli sempri una “manu”…

Continua a leggere 40° dell’eccidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa